Suomen Ihohoitajat ry: n vuosikokous 2021

Suomen Ihohoitajat ry: n vuosikokous     

Esityslista

Aika:              Perjantai 7.5.2021 klo 15

Paikka:          Iho- ja allergiasairaala. Opetusyksikkö 3, krs. Meilahdentie 2, Helsinki. 

                      Osallistua voit myös Teamsin kautta. 

 

 1 § Kokouksen avaus

 

 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  

        ääntenlaskijaa.

 

 3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen, huomioiden pandemia.

 

 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

 

 5 § Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

 6 § Vuoden 2020 tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon kuuleminen.

 

 7 § Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

       tilivelvollisille.

 

 8 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

 

 9 § Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

 

10 § Vuoden 2022 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudet.    

 

11 § Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, majoituskustannukset ja matkakorvaukset.

                     

12 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

 

13 § Muut asiat

 

14 § Kokouksen päätös

 

 

Pirkko-Liisa Nurmela                                                     Kristiina Rautio

puheenjohtaja                                                                sihteeri

 

Ilmoittautuminen: